Dịch Vụ Chụp Ảnh Profile

5.000.000

Hãy để Hoàng Tuấn Studio tạo ra bộ ảnh profile cá nhân CHẤT LƯỢNG – ĐẬM NÉT RIÊNG

Nhận diện tốt nhất là qua hình ảnh.

Một profile đẹp tạo kết nối mạnh mẽ và ấn tượng

Profile đẹp TẠO DỰNG UY TÍN VÀ THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN TỐT

Xây dựng hình ảnh cá nhân chân thực, đồng bộ và chuyên nghiệp

♥ Tăng độ uy tín cho hồ sơ năng lực cá nhân

♥ Củng cố niềm tin và thúc đẩy quyết định hợp tác.

Chi tiết gói Chụp gồm:

Ekip Hoàng Tuấn Chụp trong 2h

Khách hàng được Chụp tối đa 2 bộ trang phục

Gói đã bao gồm make-up.

Được chỉnh sửa ảnh 10 tấm hoàn chỉnh.

Bạn sẽ có 1 bộ Profile hoàn thiện nhất

Hãy xem ảnh của chúng tôi

 

Time to change your lightset - Start from your mindset

HT Education

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section